Castres Sports Nautiques

Calendrier du club

avril 2021
lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi dimanche
29 mars 2021 30 mars 2021 31 mars 2021 1 avril 2021

MAC S.S.T.

MAC S.S.T.

MAC S.S.T.

MAC S.S.T.
2 avril 2021 3 avril 2021 4 avril 2021
5 avril 2021 6 avril 2021 7 avril 2021 8 avril 2021 9 avril 2021 10 avril 2021

Prévention et Secours Civiques de Niveau 1

Prévention et Secours Civiques de Niveau 1
11 avril 2021
12 avril 2021

MAC S.S.T.

MAC S.S.T.
13 avril 2021 14 avril 2021 15 avril 2021 16 avril 2021 17 avril 2021 18 avril 2021
19 avril 2021

Premiers Secours en Equipe de Niveau 2

Premiers Secours en Equipe de Niveau 2
20 avril 2021

Premiers Secours en Equipe de Niveau 2

Premiers Secours en Equipe de Niveau 2
21 avril 2021

Premiers Secours en Equipe de Niveau 2

Premiers Secours en Equipe de Niveau 2
22 avril 2021

Formation Continue PSE 1

Formation Continue PSE 1
23 avril 2021

Formation Continue PSE 2

Formation Continue PSE 2
24 avril 2021 25 avril 2021
26 avril 2021 27 avril 2021 28 avril 2021 29 avril 2021 30 avril 2021 1 mai 2021 2 mai 2021